Tehtävämme ja toimintaperiaatteemme

Kehitämme johtamisosaamista sekä työyhteisöjen hyvinvointia elämyksellisesti vahvalla ammattitaidolla ja kokemuksella. Suunnittelemme kanssanne yhdessä organisaationne ajankohtaiseen tarpeeseen osuvan valmennuksen, koulutuksen tai sparrauksen.

ERITYISASIANTUNTIJAT / COACHIT

Toimintamme perustuu yhteensä lähes 80 vuoden työelämäkokemukseen, joka on hankittu sekä yksityisellä että julkisella sektorilla: opetusalalla perusopetuksesta yliopisto-opetukseen, kunta-alalla kunnanjohtajina, sosiaali- ja terveysalalla, puolustusvoimissa sekä liike-elämässä. Olemme hankkineet kokemusta toimiessamme johtajina, johtamis- ja työyhteisövalmentajina, fyysisen kunnon ja terveysliikunnan valmentajina, esimiesten ja johdon työnohjaajina, hyvinvointialan yrittäjinä, tutkijoina sekä kirjailijoina.

PALVELUT

PALVELUT

Toteutamme työyhteisö- ja johtamisvalmennuksia käyttäen apuna erilaisia arviointityökaluja. Annamme henkilökohtaista johtamissparrausta sekä työnohjausta. Teemme terveyskuntotestejä sekä työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden mittauksia.


Olemme kehittäneet johtoryhmien toimintaa, ohjanneet konfliktitilanteiden ratkaisussa, sparranneet organisaation strategioiden laatimisessa, fasilitoineet arvojen määrittämisprosesseissa sekä työhyvinvoinnin johtamisessa. Olemme koonneet esimiesten työkalupakkeja sekä tukeneet heitä itsensä johtamisessa ja henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman rakentamisessa. Olemme valmentaneet myös kaupungin- ja kunnanvaltuustoja.

ESIMERKKEJÄ

• Johtoryhmän toiminnan kehittäminen
• Konfliktitilanteiden ratkaiseminen
• Työhyvinvoinnin johtaminen
• Organisaation arvojen määrittäminen
• Strategioiden osallistava laatiminen
• Henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman rakentaminen
• Johtamisen työkalupakin kokoaminen
• Kaupungin- ja kunnanvaltuustojen valmentaminen

TYÖKALUJA

• 360° yhteistyö- ja johtamiskäyttäytymisenarvioinnit
• DiSC -itsetuntemuksen, viestinnän ja vuorovaikutusanalyysi
• LTA Luontaisten taipumusten analyysi
• Enneagrammi, persoonallisuustyylien tunnistaminen
• 4D ja Strada toiminnan kehittämisen työkaluja
• Firstbeat – jaksamisen ja palautumisen analyysi
• Terveyskuntotestaus
• Sovittelumallit
• Arvokartoitukset
• Hyvinvointimittarit

YHTEYSTIEDOT

Person Person

Pirkko-Liisa Vesterinen

Markku Vehkaoja

Toimitusjohtaja | CEO
Kasvatustieteen tohtori
Dosentti
JOKO®
Johdon-ja esimiesten työnohjaaja

Hallituksen puheenjohtaja
Filosofian maisteri
Kadettiupseeri